Polityka prywatności i pliki cookies

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów, zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca uprawniony jest do zbierania informacji lub danych podanych dobrowolnie przez Klientów, w tym informacji lub danych:

  1. wprowadzonych w Formularzu zamówienia, formularzu kontaktowym lub podczas Rejestracji w Sklepie internetowym,
  2. zapisywanych na urządzeniach końcowych (pliki cookies).
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Zamówienia i Umowy o świadczenie usług. W przypadku gdy Klient wyrazi na to zgodę, zbierane dane osobowe mogą być wykorzystywane również w celach marketingowych.
 4. Dane osobowe, które zbiera Sprzedawca są przetwarzane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Sprzedawca dołoży wszelkich starań w celu ochrony prywatności Klientów oraz danych i  informacji mu przekazanych. Sprzedawca zobowiązuje się stosować wymagane prawem środki techniczne, w tym środki o charakterze organizacyjnym, programistycznym oraz fizycznym, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych. Sprzedawca zapewnia Klientowi dostęp do aktualnej informacji o udostępnianych przez Sprzedawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 6. Klient Sklepu internetowego ma prawo do dostępu do powierzonych Sprzedawcy danych, w tym do ich poprawiania. Każdy Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy usunięcia danych powierzonych Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca uprawniony jest do powierzenia przetwarzania danych osobowych Klientów podmiotom trzecim, które realizują usługi niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności realizują dostawę Produktu do Klienta lub realizują płatności.
 8. Sprzedawca powierza przetwarzanie danych osobowych Klientów:

  1. w sytuacji gdy Klient korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską albo przesyłką pocztową, Sprzedawca udostępni zebrane dane osobowe Klienta niezbędne do dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi, który realizuje przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.
  2. w sytuacji gdy Klient korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Sprzedawca udostępni zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym w zakresie niezbędnym do obsługiwania płatności.
 9. Sprzedawca oświadcza, że podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Sprzedawca oświadcza, że niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Świadczenia usług drogą elektroniczną skutkuje brakiem możliwości zawarcia umów.
 10. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 11. Pliki cookies są danymi informatycznymi (w szczególności plikami tekstowymi) przechowywanymi w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu internetowego, które przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego.
 12. Pliki cookies najczęściej zawierają: czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym, posiadają unikalny numer oraz zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą.
 13. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.crestpoland.pl prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Crest Poland LTD 5 The Mall, London, England, United Kingdom, W5 2PJ.
 14. Pliki cookies są wykorzystywane w celu: optymalizacji korzystania ze stron internetowych oraz dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu internetowego do preferencji Klienta; pliki cookies w szczególności pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu internetowego i prawidłowo wyświetlić stronę internetową, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta. Pliki cookies wykorzystuje się również w celu tworzenia statystyk, pomagających ustalić, w jaki sposób Klient korzysta ze Sklepu internetowego, co umożliwia udoskonalenie jego zawartości i struktury. Pliki cookies wykorzystywane są także w celu utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu w Sklepie internetowym, dzięki czemu Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego każdorazowo dokonywać logowania do Sklepu internetowego.
 15. Serwis stosuje dwa rodzaje plików cookies:

  1. pliki sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub opuszczenia Sklepu internetowego,
  2. pliki stałe - pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 16. W ramach Sklepu internetowego stosuje się pliki cookies:

  1. pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w Sklepie internetowym (np. pliki cookies, które wykorzystywane są do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego),
  2. pliki cookies, które służą do zapewniania bezpieczeństwa (np. pliki cookies, które wykorzystywane są do wykrycia nadużyć dotyczących uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego),
  3. pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o tym w jaki sposób korzysta się ze stron internetowych Sklepu internetowego,
  4. pliki cookies, które dają możliwość zapamiętywania wybranych przez Klienta ustawień np. dotyczące regiony, języka lub czcionki,
  5. pliki cookies, które umożliwiają dostarczanie Klientowi treści reklamowych odpowiadających jego zainteresowaniom.
 17. Często przeglądarka internetowa (oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych) w sposób domyślny pozwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient Sklepu internetowego może zmienić ustawienia, dotyczące plików cookies. Ustawienia plików cookies można zmienić w szczególności tak, by blokować obsługę plików cookies w sposób automatyczny w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować każdorazowo o ich zamieszczeniu w urządzeniu Klienta Sklepu internetowego. Informacje szczegółowe, dotyczące  sposobów i możliwości obsługi plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej (oprogramowania).

Home
Menu
Koszyk